Nadležnosti entiteta unutar Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju Federacije Bosne i Hercegovine, definisane su u Ustavu FBiH gdje se politika zaštite čovjekove sredine uspostavlja kao zajednička nadležnost Federacije i kantona.

Pravilnici Federacije Bosne i Hercegovine:

 • Pravilnik o građevinskom otpadu (“Službene novine FBiH”, br. 93/2019)
 • Pravilnik o kategorijama otpada sa listama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 09/05)
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 77/08)
 • Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 8/08)
 • Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/05)
 • Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 88/11)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/13)
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 8/16)
 • Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 54/16)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Sl. N.FBiH br. 103/16
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Sl. N.FBiH br. 84/17
 • Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 8/08)
 • Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (“Službene novine FBiH”, broj: 87/12)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (“Službene novine FBiH”, broj: 107/14)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda Sl.N. FBiH br. 12/18
 • Odluka o uspostavi Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 79/15)
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 8/16)
 • Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 79/16)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Službene novine FBiH broj 3/13)
 • Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Službene novine FBiH broj 1/12)
 • Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka (Službene novine FBiH broj 12/05)
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka (Službene novine FBiH broj 9/16)
 • Pravilnik o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak (Službene novine FBiH broj 9/14)
 • Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada (Službene novine FBiH broj 12/05 i 102/12)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak (Službene novine FBiH broj 12/05) 
 • Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač (Službene novine FBiH broj 39/05)
 • Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja (Službene novine FBiH broj 12/05)