Svi životno važni problemi nastaju u lokalnoj zajednici, pa tako i ekološki problemi. Zato je važno prvo se upoznati sa relevantnim dokumentima vaše općine/grada, kao i sa dokumentima viših nivoa – kantona FBiH i BiH.

Tek kad se upoznate sa tim dokumentima, saznati ćete na koji način riješiti vaš ekološki problem, odnosno u kojim pravnim dokumentima je uporište za dalje aktivnosti na rješavanju problema, bilo da se radi o vašem ličnom angažmanu, ili o namjeri da poduzmete širu akciju uz podršku građana i angažman advokata.

U prilogu su primjeri dokumenata i linkova Grada Zenice, Zeničko-dobojskog kantona i Federalne inspekcije, a vi potražite dokumenta na stranicama svojih općina/gradova, a prema potrebi i viših nivoa vlasti.

Može biti korisno: